ayarlı delgi

ayarlı delgi Osm. ayarlı matkap

Kesici ağzı hareketli olan ve değişik çapta delikler delebilen ağaç delme aracı.


ayarlı delgi için benzer kelimeler


ayarlı delgi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'l', 'g', 'i', şeklindedir.
ayarlı delgi kelimesinin tersten yazılışı igled ılraya diziliminde gösterilir.