ayarlı

ayarlı

sf. 1. Ayarlanmış, doğru çalışması sağlanmış, düzeltilmiş (saat, makine vb.). 2. Belirli bir ayarda olan (altın veya gümüş).


ayarlı için benzer kelimeler


ayarlı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'r', 'l', 'ı', şeklindedir.
ayarlı kelimesinin tersten yazılışı ılraya diziliminde gösterilir.