ayarlı matkap

ayarlı matkap

bk. ayarlı delgi.


ayarlı matkap için benzer kelimeler


ayarlı matkap, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'a', 't', 'k', 'a', 'p', şeklindedir.
ayarlı matkap kelimesinin tersten yazılışı paktam ılraya diziliminde gösterilir.