ozmoreseptör

ozmoreseptör İng. osmoreceptor

Çevrelerindeki ozmotik değişimlere karşı reaksiyon gösteren hücreler.


ozmoreseptör için benzer kelimeler


ozmoreseptör, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 'r', 'e', 's', 'e', 'p', 't', 'ö', 'r', şeklindedir.
ozmoreseptör kelimesinin tersten yazılışı rötpeseromzo diziliminde gösterilir.