ozmoreseptör hücre

ozmoreseptör hücre İng. osmoreceptor

Ozmotik basınçtaki değişme ile uyarılan hücre.


ozmoreseptör hücre için benzer kelimeler


ozmoreseptör hücre, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 'r', 'e', 's', 'e', 'p', 't', 'ö', 'r', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', şeklindedir.
ozmoreseptör hücre kelimesinin tersten yazılışı ercüh rötpeseromzo diziliminde gösterilir.