pabuç

pabuç, -cu Far. p¥p°ş

a. 1. Ayakkabı: “Ökçesi basık pabucunun içinde kara ve çatlak topuklu ayakları ellerinden ziyade ortadadır.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Masa, sandalye vb. mobilyaların ayaklarına takılan metal veya plastik eklenti. 3. fiz. İletken telleri elektrik birimlerine bağlayan veya cıvatalı bağlantıyı sağlayan parça. 4. mim. Bina kolonlarının temeldeki basma yüzeyinin geniş ve daha güçlü olarak yoğunlaştırılmış bölümü.


pabuç İng. shoe

Karartıcıda bulunan bobin boyunca kayarak ışığın voltajını indirip yükselten iletken.

Mimarlık). 1. Minare gövdesinin üzerine yerleştiği taş tabla; altında minare kürsüsü bulunur. 2. Demirlibeton yapılarda ayrık temellere verilen ad. a. bk. minare kürsüsü, minare gövdesi.


pabuç

bk. durduraç pabucu


pabuç için benzer kelimeler


pabuç, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'b', 'u', 'ç', şeklindedir.
pabuç kelimesinin tersten yazılışı çubap diziliminde gösterilir.