kuru gürültüye pabuç bırakmamak

kuru gürültüye pabuç bırakmamak

bir durum karşısında telaşsız, korkusuz, dilediğince davranmak: “Köse Mümeyyiz öyle denemeden kuru gürültüye pabuç bırakır takımından değildi.” -Ö. Seyfettin.


kuru gürültüye pabuç bırakmamak için benzer kelimeler


kuru gürültüye pabuç bırakmamak, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', 'u', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'l', 't', 'ü', 'y', 'e', ' ', 'p', 'a', 'b', 'u', 'ç', ' ', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kuru gürültüye pabuç bırakmamak kelimesinin tersten yazılışı kamamkarıb çubap eyütlürüg uruk diziliminde gösterilir.