dili pabuç kadar

dili pabuç kadar

saygısızca ve gönül kırıcı bir biçimde konuşan.


dili pabuç kadar için benzer kelimeler


dili pabuç kadar, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'p', 'a', 'b', 'u', 'ç', ' ', 'k', 'a', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
dili pabuç kadar kelimesinin tersten yazılışı radak çubap ilid diziliminde gösterilir.