dili (veya dilinin) döndüğü kadar

dili (veya dilinin) döndüğü kadar

söyleyebildiği kadar, anlatma gücünün elverdiği ölçüde: “Mademki çocuk terbiyesi hakkında konuşmak istiyorsunuz, dilimin döndüğü kadar söyleyeyim.” -S. Ayverdi.


dili (veya dilinin) döndüğü kadar için benzer kelimeler


dili (veya dilinin) döndüğü kadar, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'i', 'l', 'i', 'n', 'i', 'n', ')', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'd', 'ü', 'ğ', 'ü', ' ', 'k', 'a', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
dili (veya dilinin) döndüğü kadar kelimesinin tersten yazılışı radak üğüdnöd )ninilid ayev( ilid diziliminde gösterilir.