papaverin benzeri etki

papaverin benzeri etki İng. papaverin-like effect

İlaçların belirli bir almacı etkilemeksizin oluşturdukları düz kas gevşetici etki.


papaverin benzeri etki için benzer kelimeler


papaverin benzeri etki, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'p', 'a', 'v', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'r', 'i', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', şeklindedir.
papaverin benzeri etki kelimesinin tersten yazılışı ikte irezneb nirevapap diziliminde gösterilir.