bitki benzeri kamçılılar

bitki benzeri kamçılılar İng. plantlike flagellate

Phytomastigophorea sınıfındaki protozoonlar.


bitki benzeri kamçılılar için benzer kelimeler


bitki benzeri kamçılılar, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'k', 'i', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'r', 'i', ' ', 'k', 'a', 'm', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
bitki benzeri kamçılılar kelimesinin tersten yazılışı ralılıçmak irezneb iktib diziliminde gösterilir.