kamçılılar

kamçılılar

ç. a. hay. b. Bir hücreli hayvanların, önlerinde hareketi sağlayan bir veya dört tane kamçı biçiminde duyargası bulunan, uzunlamasına ikiye bölünerek çoğalan bir sınıfı.


kamçılılar İng. flagellates

Bir ya da birkaç kamçılı olup, değişik yapı ve yaşama özelliği gösteren birgözeli hayvanlar sınıfı.


kamçılılar İng. flagellates, mastigophores

(Yun. mastix: kamçı; pherein: taşımak) Bir hücreliler (Protozoa) alt âleminin, sobe, küre biçiminde ya da uzun vücutlu, ön uçlarında 1-4 tane hareketi sağlayan kamçı taşıyan, serbest, asalak ya da çürükçül olarak yaşayan, serbest yaşayanlarda klorofil taşıyan kromotoforlar bulunan, bu bakımdan hayvan evriminde bitkilerle hayvanlar arasında geçit kabul edilen ve bitki sınıflandırılmasında da yer alan bir sınıf. On kadar takımı olup öglena (Euglena), noktiluka (Noctiluca), tripanozoma (Trypanosoma), layşmanya (Leishmania), trikomonas (Trichomonas), volvoks (Volvox) iyi bilinen cinslerdir.


kamçılılar Osm. züllevahik

(zooloji)


kamçılılar Lat. Flagellata, Mastigophora

Bir hücreliler (Protozoa) alt âleminin, oval, küre biçiminde veya uzun vücutlu, ön uçlarında 1-4 tane hareketi sağlayan kamçı taşıyan, serbest, asalak veya çürükçül olarak yaşayan, serbest yaşayanlarda klorofil taşıyan kromatoforlar bulunan, bu bakımdan hayvan evriminde bitkilerle hayvanlar arsında geçit kabul edilen ve bitki sınıflandırmasında da yer alan bir sınıf.


kamçılılar İng. flagellates, mastigophores

Bir hücreliler (Protozoa) alt aleminin, söbe, küre biçiminde veya uzun vücutlu, ön uçlarında 1-4 tane hareketi sağlayan kamçı taşıyan, serbest, asalak veya çürükçül olarak yaşayan, serbest yaşayanlarda klorofil taşıyan kromatoforlar bulunan, bu bakımdan hayvan evriminde bitkilerle hayvanlar arsında geçit kabul edilen ve bitki sınıflandırmasında da yer alan bir sınıf. On kadar takımı olup öglena (Euglena), noktiluka (Noctiluca), tripanozoma (Trypanosoma), layşmanya (Leishmania), trikomonas (Trichomonas), volvoks (Volvox) iyi bilinen cinslerdir.


kamçılılar İng. flagellates

(Flagellata): (Lat. flageltum=kamçı), Hayvanlardan birgözeliler (Protozoa) alt-âleminin bir sınıfı. Söbe, küre biçiminde ya da uzun vücutlu olurlar. Ön uçlarında 1-4 tane hareketi sağlayan kamçı taşırlar. Özgür, asılak ya da çürükçül olarak yaşarlar. Özgür yaşayanlarda klorofil taşıyan kromatoforlar bulunur. Bu bakımdan hayvan evriminde bitkilerle hayvanlar arasında geçittirler ve bitki sınıflandırılmasında da yer alırlar. 10 kadar takımı olup öğlena (Euglena), noktiluka (Noctiluca), tripanozoma (Trypanosoma), layşmanya (Leishmania), trikomonas (Trichomonas), volvoks (Volvox) bu takımlara giren ve iyi bilinen cinslerdir.


kamçılılar için benzer kelimeler


kamçılılar, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
kamçılılar kelimesinin tersten yazılışı ralılıçmak diziliminde gösterilir.