yakalı kamçılılar

yakalı kamçılılar

ç. a. hay. b. Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan kamçılı, bir hücreli hayvanlar familyası.


yakalı kamçılılar İng. choanoflagellates

Bir hücrelilerin (Protozoa), kamçılılar (Flagellata) sınıfının, dibinde kasılabilen bir yaka ile çevrili kamçıları olan bir familya.


yakalı kamçılılar İng. choanoflagellates

Bir hücrelilerin (Protozoa), kamçılılar (Flagellata) sınıfının, dibinde kasılabilen bir yakayla çevrili kamçıları olan bir familya.


yakalı kamçılılar için benzer kelimeler


yakalı kamçılılar, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'k', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'm', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
yakalı kamçılılar kelimesinin tersten yazılışı ralılıçmak ılakay diziliminde gösterilir.