hayvan benzeri kamçılılar

hayvan benzeri kamçılılar İng. animal-like flagellate

Zoomastigophorea sınıfındaki protozoonlar.


hayvan benzeri kamçılılar için benzer kelimeler


hayvan benzeri kamçılılar, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'y', 'v', 'a', 'n', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'r', 'i', ' ', 'k', 'a', 'm', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
hayvan benzeri kamçılılar kelimesinin tersten yazılışı ralılıçmak irezneb navyah diziliminde gösterilir.