para alanı

para alanı İng. currency area

1. Ortak para biriminin kullanıldığı ülke grubuna verilen ad. 2. Ulusal para birimlerinin sabit kurlardan birbirine bağlandığı ülke grubu.


para alanı için benzer kelimeler


para alanı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
para alanı kelimesinin tersten yazılışı ınala arap diziliminde gösterilir.