ortak para alanı

ortak para alanı İng. common exchange area

Yakın iktisadi ilişki içinde olan bir grup ülkenin paralarını sabit kurlarla birbirlerine bağlarken, diğer ülke paralarına karşı dalgalanmaya bırakmaları.


ortak para alanı için benzer kelimeler


ortak para alanı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', 'k', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
ortak para alanı kelimesinin tersten yazılışı ınala arap katro diziliminde gösterilir.