para birimi simgesi

para birimi simgesi İng. currency symbol

para birimi simgesi için benzer kelimeler


para birimi simgesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', 'i', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
para birimi simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis imirib arap diziliminde gösterilir.