paralellik simgesi

paralellik simgesi İng. parallelity symbol

Paralellik için || simgesini 1677 yılında W. Oughtred önermiştir.


paralellik simgesi için benzer kelimeler


paralellik simgesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', 'l', 'e', 'l', 'l', 'i', 'k', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
paralellik simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis killelarap diziliminde gösterilir.