perdahlamak

perdahlamak

(-i) 1. Parlatmak. 2. argo Birini asılsız sözlerle kandırmaya çalışmak. 3. argo Sövmek, küfretmek.


perdahlamak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'd', 'a', 'h', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
perdahlamak kelimesinin tersten yazılışı kamalhadrep diziliminde gösterilir.