perdede

perdede

Perde arkasında, tanınmaktan çekinir durumda.


perdede, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'd', 'e', 'd', 'e', şeklindedir.
perdede kelimesinin tersten yazılışı ededrep diziliminde gösterilir.