perdesiz

perdesiz

sf. 1. Perdesi olmayan. 2. mec. Utanmaz, hayâsız.


perdesiz İng. fretless

Perde demiri bulunmayan telli çalgı türü.


perdesiz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'd', 'e', 's', 'i', 'z', şeklindedir.
perdesiz kelimesinin tersten yazılışı zisedrep diziliminde gösterilir.