perkişim

perkişim Fr. Attache

perkişim, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'k', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
perkişim kelimesinin tersten yazılışı mişikrep diziliminde gösterilir.