perlitli çelik

perlitli çelik İng. pearlitic steel

Yapısının çoğunluk fazı perlit olan çelik.


perlitli çelik için benzer kelimeler


perlitli çelik, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'l', 'i', 't', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
perlitli çelik kelimesinin tersten yazılışı kileç iltilrep diziliminde gösterilir.