pervane

pervane Far. perv¥ne

a. (perva:ne) 1. Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek, kepenek (II): “Ötede mum yanıyor bir şeyler dönüyor / Pervaneler art arda ne çabuk ölüyor” -B. Necatigil. 2. Döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya ikiden çok kanattan yapılmış alet, uskur: “Türk uçaklarının pervane gürültüleri uğulduyor.” -A. Gündüz. 3. tar. Selçuklularda ve İlhanlılarda has, zeamet, tımar ile ilgili olarak verilen ferman. 4. sf. mec. Bir kimsenin yanından hiç ayrılmayan.


pervane

Huni.


pervane

Büyük tas


pervane İng. flanger

Ses sinyalinin kopyalanıp çok küçük bir gecikme ile orijinal sese eklenmesi yoluyla iki sesin harmanlanmasına dayanan ve jet motoru benzeri efekt ve bunu sağlayan cihaz.


Pervane Köken: Far.

Söyleyiş: (perva:ne) Cinsiyet: Kız Geceleri ışık çevresinde döner küçük kelebek.


Pervane

Trabzon ili, Araklı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


pervane için benzer kelimeler


pervane, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'v', 'a', 'n', 'e', şeklindedir.
pervane kelimesinin tersten yazılışı enavrep diziliminde gösterilir.