pigment

pigment Fr. pigment

a. biy. Boyar madde.


pigment İng. pigment

Bitki ve hayvanlarda renk maddesi.


pigment İng. pigments

1.Eklendiği maddeye rengini verme özelliği olan, suda veya organik çözücülerde çözünmeyen doğal ya da yapay madde. 2.Genellikle kuru tuz halinde olan diğer madde ve karışıma renk veren bir sıvı (boya) içerisinde dağıtılmış veya bir katı (örnek, polimer) ile karıştırılmış renkli tanecikler veren madde. En çok bilinen inorganik boyar maddeler; titanyumdioksit (beyaz), demir oksitler (kırmızı, kahverengi), kromatlar (sarı, kırmızı), siyanoferratlar (mavi) ve karbon (siyah). Çözünmeyen boyarlar da pigment olarak kullanılır.


pigment

bk. boya maddesi.


pigment İng. pigment

Renk maddesi.


pigment İng. pigment

1. Dokularda erimiş, granüller veya kristaller hâlinde değişik kimyasal yapıdaki normal veya normal dışı, iç veya dış kaynaklı renkli ve renk verici maddeler. 2. Renk veya boya maddesi.


pigment

bk. renk maddesi


pigment için benzer kelimeler


pigment, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'i', 'g', 'm', 'e', 'n', 't', şeklindedir.
pigment kelimesinin tersten yazılışı tnemgip diziliminde gösterilir.