piyan

piyan Fr. pian

a. tıp Mantara benzeyen kabarcıklarla ortaya çıkan, ciltte yaralar yapan, bulaşıcı sıcak bölge hastalığı.


piyan İng. yaws

Piyan asalağından ileri gelen ve dayanılmaz ağrılarla başlayıp, mantarımsı kabarcıklarla ortaya çıkan, frengi benzeri, bulaşıcı deri hastalığı; verem dutu, ekvator frengisi.


piyan, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'i', 'y', 'a', 'n', şeklindedir.
piyan kelimesinin tersten yazılışı nayip diziliminde gösterilir.