plazma tabancası

plazma tabancası İng. plasma gun

Plazma püskürtme işlemini yapan aygıt.


plazma tabancası için benzer kelimeler


plazma tabancası, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'l', 'a', 'z', 'm', 'a', ' ', 't', 'a', 'b', 'a', 'n', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
plazma tabancası kelimesinin tersten yazılışı ısacnabat amzalp diziliminde gösterilir.