katı yağ tabancası

katı yağ tabancası İng. grease gun

katı yağ tabancası için benzer kelimeler


katı yağ tabancası, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 't', 'a', 'b', 'a', 'n', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
katı yağ tabancası kelimesinin tersten yazılışı ısacnabat ğay ıtak diziliminde gösterilir.