plika siliares

plika siliares Dgr. anat. plicae ciliares

anat. Corona ciliaris’in retinal yüzünde bulunan dürümler.


plika siliares için benzer kelimeler


plika siliares, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'l', 'i', 'k', 'a', ' ', 's', 'i', 'l', 'i', 'a', 'r', 'e', 's', şeklindedir.
plika siliares kelimesinin tersten yazılışı serailis akilp diziliminde gösterilir.