prosessus siliares

prosessus siliares Dgr. anat. processus ciliares

anat. Tunica vasculosa bulbi’nin corpus ciliare denilen bölümünde ve retinaya bakan yüzünde, corona ciliares'i oluşturan dürümler.


prosessus siliares için benzer kelimeler


prosessus siliares, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'r', 'o', 's', 'e', 's', 's', 'u', 's', ' ', 's', 'i', 'l', 'i', 'a', 'r', 'e', 's', şeklindedir.
prosessus siliares kelimesinin tersten yazılışı serailis sussesorp diziliminde gösterilir.