nervi siliares breves

nervi siliares breves İng. nervi ciliares breves

anat. N. oculomotorius’un ramus ventralis’i üzerindeki ganglion ciliare’den çıkan ve postgangliyoner parasempatik liflerden oluşan sinirler.


nervi siliares breves için benzer kelimeler


nervi siliares breves, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 'r', 'v', 'i', ' ', 's', 'i', 'l', 'i', 'a', 'r', 'e', 's', ' ', 'b', 'r', 'e', 'v', 'e', 's', şeklindedir.
nervi siliares breves kelimesinin tersten yazılışı severb serailis ivren diziliminde gösterilir.