polar

polar Fr. polaire

a. (l ince okunur) Kutup.


polar İng. polar

Kutuplanma gösteren veya kutuplu.


polar İng. polar

Su gibi üzerinde pozitif veya negatif yük taşıyan suda çözünen moleküller veya gruplar.


polar için benzer kelimeler


polar, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
polar kelimesinin tersten yazılışı ralop diziliminde gösterilir.