poros area

poros area

Kimi kene ve uyuz böceklerinde basis capituli üzerinde bulunan çukurluklar.


poros area için benzer kelimeler


poros area, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'r', 'o', 's', ' ', 'a', 'r', 'e', 'a', şeklindedir.
poros area kelimesinin tersten yazılışı aera sorop diziliminde gösterilir.