protein hedefi

protein hedefi İng. protein targeting

Yeni sentezlenmiş proteinlerin ayrılması ve hücredeki uygun yerlerine yerleştirilmesi olayı.


protein hedefi için benzer kelimeler


protein hedefi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', ' ', 'h', 'e', 'd', 'e', 'f', 'i', şeklindedir.
protein hedefi kelimesinin tersten yazılışı ifedeh nietorp diziliminde gösterilir.