radyografi

radyografi Fr. radiographie

a. fiz. ve tıp 1. X ışınlarından yararlanılarak resim çekme: Radyografi birçok hastalıkların teşhisine yardım eder. 2. Bu teknikle alınan fotoğraf: “Ağzımın radyografisini, kalıbını alıp Paris'e gönderdiler.” -S. F. Abasıyanık.


radyografi İng. radiography

X ya da gama ışınımı yardımıyla, film veya duyarlı plâka üzerinde görüntü elde etme yöntemi.


radyografi Fr. radiographie

(fizik)


radyografi İng. radiography

Bir organın röntgen ışınlarıyla film üzerine görüntüsünün alınması, röntgenografi.


radyografi için benzer kelimeler


radyografi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'a', 'd', 'y', 'o', 'g', 'r', 'a', 'f', 'i', şeklindedir.
radyografi kelimesinin tersten yazılışı ifargoydar diziliminde gösterilir.