radyokromatograf

radyokromatograf İng. radiochromatograph

Bir karışımın çeşitli bileşenlerinin etkinlik eğrisini, kromatografi yöntemiyle, ışınım bulucusu önünden geçen bir şerit üzerine çizmeye yarayan aygıt.


radyokromatograf, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'a', 'd', 'y', 'o', 'k', 'r', 'o', 'm', 'a', 't', 'o', 'g', 'r', 'a', 'f', şeklindedir.
radyokromatograf kelimesinin tersten yazılışı fargotamorkoydar diziliminde gösterilir.