reel faiz oranı

reel faiz oranı İng. real interest rate

Cari faiz oranının enflasyondan arındırılmasıyla hesaplanan faiz oranı.


reel faiz oranı için benzer kelimeler


reel faiz oranı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'e', 'l', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
reel faiz oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro ziaf leer diziliminde gösterilir.