rifampin

rifampin İng. rifampin

Rifamisin B’den elde edilmiş, duyarlı bakterilerde DNA kontrolü altında yapılan mRNA üretimini, RNA polimeraz enzimini baskılayarak bozarak bakterileri öldürücü etki oluşturan ve yaygın olarak tüberkülozun tedavisinde kullanılan yarı sentetik bir ilaç, rifampisin.


rifampin, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'i', 'f', 'a', 'm', 'p', 'i', 'n', şeklindedir.
rifampin kelimesinin tersten yazılışı nipmafir diziliminde gösterilir.