rima oris

rima oris Dgr. anat. rima oris

anat. Ağız boşluğunun, iki dudak tarafından sınırlandırılan giriş kısmı.


rima oris için benzer kelimeler


rima oris, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'i', 'm', 'a', ' ', 'o', 'r', 'i', 's', şeklindedir.
rima oris kelimesinin tersten yazılışı siro amir diziliminde gösterilir.