sakınılan göze çöp batar

sakınılan göze çöp batar

“üzerine çok düşülen şeyler genellikle kazaya veya zarara uğrar” anlamında kullanılan bir söz.


sakınılan göze çöp batar için benzer kelimeler


sakınılan göze çöp batar, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'k', 'ı', 'n', 'ı', 'l', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'e', ' ', 'ç', 'ö', 'p', ' ', 'b', 'a', 't', 'a', 'r', şeklindedir.
sakınılan göze çöp batar kelimesinin tersten yazılışı ratab pöç ezög nalınıkas diziliminde gösterilir.