salma çuhadarı

salma çuhadarı

Kendini tanıtmamak için giysi değiştirip gezerek suçluları kovuşturmak ve kamu düzenini korumakla görevli yeniçeri subayının sanı.


salma çuhadarı için benzer kelimeler


salma çuhadarı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'l', 'm', 'a', ' ', 'ç', 'u', 'h', 'a', 'd', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
salma çuhadarı kelimesinin tersten yazılışı ıradahuç amlas diziliminde gösterilir.