saltık değer

saltık değer İng. absolute value

Bir ölçümün değişmez değeri ya da bir değerin kullanılan ölçü birimine göre niceliği, bk. göreli değer.


saltık değer için benzer kelimeler


saltık değer, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'l', 't', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
saltık değer kelimesinin tersten yazılışı reğed kıtlas diziliminde gösterilir.