saluvan

saluvan

Suyolu, suyun bölündüğü yer.


saluvan

Suterazisi.


saluvan

1.bk. salavan-1. 2.bk. salavan-2.


saluvan, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'l', 'u', 'v', 'a', 'n', şeklindedir.
saluvan kelimesinin tersten yazılışı navulas diziliminde gösterilir.