savrak

savrak

1.Zengin, varlıklı. 2.bk. savrık (II). 3.Atak, densiz.


savrak

Küçük kazan.


savrak

Tutumsuz, yersiz para harcayan


savrak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'v', 'r', 'a', 'k', şeklindedir.
savrak kelimesinin tersten yazılışı karvas diziliminde gösterilir.