sayağı, (sayağ, sayyağı)

sayağı, (sayağ, sayyağı)

Sadeyağ, tereyağı.


sayağı, (sayağ, sayyağı) için benzer kelimeler


sayağı, (sayağ, sayyağı), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ',', ' ', '(', 's', 'a', 'y', 'a', 'ğ', ',', ' ', 's', 'a', 'y', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ')', şeklindedir.
sayağı, (sayağ, sayyağı) kelimesinin tersten yazılışı )ığayyas ,ğayas( ,ığayas diziliminde gösterilir.