Serbest kireç

Serbest kireç Fr. Chaux libre

Serbest kireç için benzer kelimeler


Serbest kireç, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, S harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'S', 'e', 'r', 'b', 'e', 's', 't', ' ', 'k', 'i', 'r', 'e', 'ç', şeklindedir.
Serbest kireç kelimesinin tersten yazılışı çerik tsebreS diziliminde gösterilir.