sertlik ayarı

sertlik ayarı İng. contrast control

TV. Genellikle parlaklık ayarıyla birlikte yapılan, almaca gelen resim iminin gücünü değiştirmek yoluyla görüntülükteki resmin sertliğini düzenleme işi.


sertlik ayarı için benzer kelimeler


sertlik ayarı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'i', 'k', ' ', 'a', 'y', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
sertlik ayarı kelimesinin tersten yazılışı ıraya kiltres diziliminde gösterilir.