ses yinelemesi

ses yinelemesi Fr. allitération

Bir kelimenin heceleri, veya yanyana gelmiş kelimelerin ilk heceleri başında aynı sesin bulunması ( SES YİNELEMELİ, Allitératif ).


ses yinelemesi Fr. Allitération

Bir kelimenin heceleri, veya yan yana gelmiş kelimelerin ilk heceleri başında aynı sesin bulunması.


ses yinelemesi Fr. allitération

Bir uyum etkisi sağlamak için aynı sesleri, aynı harfleri ya da aynı heceleri yineleme. Sonra dönen dönerken inleyen tekerlekler. (Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları)


ses yinelemesi için benzer kelimeler


ses yinelemesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 's', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
ses yinelemesi kelimesinin tersten yazılışı isemeleniy ses diziliminde gösterilir.