karakter yinelemesi

karakter yinelemesi

bk. damga yinelemesi


karakter yinelemesi için benzer kelimeler


karakter yinelemesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'k', 't', 'e', 'r', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
karakter yinelemesi kelimesinin tersten yazılışı isemeleniy retkarak diziliminde gösterilir.