üye yinelemesi

üye yinelemesi Fr. Complexion ou Symploque

(Söz sanatı terimi) Bir ibaredeki cümlelerin belli yerlerinde ve en çoğu başta ve sonda olmak üzere aynı kelimelerin tekrarlanması. “Aşk bir zevktir, anın da başka dili var; aşk bir şevktir, anın da ayrı ehli var.” - Sinan Paşa.


üye yinelemesi için benzer kelimeler


üye yinelemesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'y', 'e', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
üye yinelemesi kelimesinin tersten yazılışı isemeleniy eyü diziliminde gösterilir.